topmenu

Onafhankelijke benchmarking voor alle Nederlandse pensioenfondsen

  • IBI Benchmarking levert inzicht in de driehoek kosten, risico’s en rendementen van de vermogensbeheerkosten én complexiteit van de regeling, de service door het fonds, de mate van automatisering van de pensioenadministratiekosten door middel van uniek ontwikkelde spin grafieken.
  • U krijgt zicht op hoe uw fonds presteert ten opzichte van vergelijkbare fondsen.
  • Kostentransparantie draagt sterk bij aan het herwinnen van vertrouwen van deelnemers en publiek.
  • Een rapportage van IBI Benchmarking is voor een groot deel gebaseerd op eenduidige informatie, die fondsen wettelijk verplicht zijn te vermelden. Via aanvullende vragen wordt informatie verzameld om een goede (appel met appel) vergelijking te kunnen maken.
  • Lees hier de visie van KPMG over het nut van IBI Benchmarking.

 

Bezoek de nieuwe Peergroep rendementsattributie applicatie en meldt u aan voor gratis deelname.

 

“Van belang is dat niet uitsluitend gekeken wordt naar de kosten. IBI is er in geslaagd in haar rapportage inzicht te geven in de driehoek risico, rendement en kosten.”
Hans de Ruiter
Pensioenfonds TNO

IBI Benchmarking pensioenfonds

 

.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes