topmenu

Blog

Nieuwsberichten van het Institutioneel Benchmarking Instituut

Peergroep analyse biedt pensioenfondsen grip op rendementen

Aan de samenstelling van de beleggingsportefeuille ligt een groot aantal deelbeslissingen ten grondslag. De vaststelling van de lange termijn beleggingsmix, de kortere termijn tactische aanpassingen daarop en de feitelijke titelselectie zijn voorbeelden van deelbeslissingen. Welke deelbeslissingen dragen dan bij aan het rendement? Het is goed dat pensioenfondsbesturen daar over nadenken. Ieder onderdeel op zich draagt […]

Continue Reading

Algemeen Pensioenfonds: zijn schaalvoordelen wel schaalvoordelen?

Deze week heeft DNB de eerste goedkeuring gegeven aan een Algemeen Pensioenfonds (APF). Aegon bijt het spits af en nu er één schaap over de dam is, zullen er op korte termijn meer volgen. Volgens mijn informatie hebben in totaal al zeven APF’s in oprichting een vergunning aangevraagd. Een belangrijke gemeenschappelijke reden voor het overgaan […]

Continue Reading

Bonussen bij pensioenfondsen?!

De discussies over de beloningen, in het bijzonder in de pensioensector, zijn voorlopig nog niet van de baan. Eind mei schreef het FD er al over en vorige week meldde NRC Handelsblad paginagroot dat APG royale bonussen verstrekt en MN en PGGM dat in mindere mate ook doen. En dat terwijl pensioenfondsen er slecht voor […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes