top of page
Disclaimer

Deze website is eigendom van de besloten vennootschap Institutional Benchmarking Institute B.V. (hierna IBI).


Werkzaamheden IBI
IBI benchmarkt de uitvoeringskosten van Nederlandse pensioenfondsen in relatie tot risico en rendement, rekening houdend met complexiteit en Nederlandse Wet- en regelgeving en de Aanbevelingen uitvoeringskosten. In de afgelopen 8 jaar heeft het onafhankelijke IBI 67 verschillende Nederlandse pensioenfondsen geholpen de kosten inzichtelijk te krijgen en in het
juiste perspectief te plaatsen. Deze 67 fondsen vertegenwoordigen het pensioen van 13,5 miljoen deelnemers in Nederland. Dat is 70% van alle deelnemers, inclusief de gewezen deelnemers. IBI is geen financiële instelling, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. IBI geeft geen beleggingsadvies.


Gebruik website
Het is niet toegestaan om deze website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IBI. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. IBI spant zich in voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De
informatie op deze website wordt regelmatig door IBI aangevuld, geactualiseerd en/of aangepast. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is IBI niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet verzonden worden.


Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de op deze website
aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) zijn eigendom van IBI.
Inbreuk is niet toegestaan. Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden
bevatten. IBI heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en
zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

bottom of page