top of page

Transparantie en Verantwoording van Uitvoeringskosten in de Wtp Transitie

De Kracht van IBI Benchmarking

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) op 1 juli 2023 ondergaat de pensioensector een ingrijpende verandering. Deze nieuwe wetgeving stelt hogere eisen aan de transparantie en verantwoording van uitvoeringskosten van pensioenfondsen. Het is cruciaal dat bestuurders van pensioenfondsen zich bewust zijn van de nieuwe verantwoordelijkheden, en strategieën hanteren om deze kosten nauwkeurig te monitoren en te verantwoorden gedurende en na de Wtp transitie. 

Samenwerking EY & IBI 

Daarom hebben EY en IBI Benchmarking de handen in elkaar geslagen om pensioenfondsbesturen integraal te kunnen ondersteunen bij het beheren, rapporteren, toelichten en documenteren van de uitvoeringskosten voor, tijdens en na de overgang naar de Wtp. 

De Nieuwe Realiteit - Uitvoeringskosten in de Wtp Transitie

De Wtp markeert een nieuw tijdperk van transparantie en verantwoording binnen de pensioensector. Bestuurders staan voor de uitdaging om de omvang en ontwikkeling van uitvoeringskosten inzichtelijk te maken en te rechtvaardigen aan deelnemers, toezichthouders en andere belanghebbenden. Het beheren van deze kosten wordt niet alleen een juridische plicht, maar ook een cruciale stap om het vertrouwen te behouden en te versterken.

De Toegevoegde Waarde van IBI Benchmarking

De Wtp transitie vraagt om een nauwgezette aanpak in het beheer en de verantwoording van uitvoeringskosten. IBI Benchmarking biedt een effectief hulpmiddel om deze uitdaging aan te gaan en optimaal gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden voor transparantie en verantwoording. Als bestuurders sterk leiderschap tonen in het beheer van uitvoeringskosten, kan dit niet alleen leiden tot een duurzamer pensioenstelsel, maar ook tot een groter vertrouwen van deelnemers en stakeholders. IBI Benchmarking is een krachtige partner tijdens de Wtp transitie.

Reasons to benchmark

1. Monitor and reduce implementation costs.

2. Evaluate the strategy.

3. Establish a relationship between performance and costs.

4. Explain the financial consequences of policy choices.

5. Accountability to participants and the Supervisory Board.

bottom of page