top of page

adviesrol voor verantwoordings- of belanghebbendenorgaan  

Een belangrijke aanpassing van de wet is de rol van het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan. Het aangenomen amendement (nummer 136) van Van Beukering / Ceder geeft het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan adviesrecht op (beleids)keuzes met impact op uitvoeringskosten. Om hieraan te kunnen voldoen zal het bestuur informatie over de huidige vermogensbeheerkosten en de pensioenbeheerkosten in relatie tot de gemaakte beleidskeuzes moeten verstrekken -ook ten opzichte van andere vergelijkbare pensioenfondsen- om de aanvaardbaarheid van de uitvoeringskosten te beoordelen.

Hoe kunt u de uitvoeringskosten beoordelen en hierover adviseren?   

Wij hebben een special samengesteld : "Wtp en Verantwoordingorgaan en belanghebbendenorgaan". In deze special kunt u in 5 minuten lezen hoe wij u hierin kunnen ondersteunen. 

Via deze link kunt u de positioning paper opvragen: Wtp en Verantwoordingsorgaan en Belanghebbendenorgaan

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric Veldpaus. 

bottom of page