top of page
3 Accountability IBI.jpg

WIJ HELPEN UITVOERINGSORGANISATIES MET HET LEVEREN VAN GEDETAILLEERD INZICHT IN KOSTENNIVEAU VEROORZAAKT DOOR BELEIDSKEUZES VAN  KLANTEN

Profiteer van de kracht van data met behulp van onafhankelijke benchmarking. Verkrijg inzicht in kosten om uw prijs-prestatiemodellen te presenteren

2

Hoe uitvoeringsorganisaties geholpen worden


Uitvoeringsorganisaties van pensioenfondsen hebben tot taak om beleidskeuzes van het bestuur, rekening houdend met wet- en regelgeving en gestelde voorwaarden, tot uitvoering te brengen. Gebruik IBI-benchmarking om u te helpen bij het volgende:

  • Het transparant maken dat het kostenniveau van vermogensbeheer en pensioenbeheer voor een groot deel wordt veroorzaakt door beleidskeuzes. 

  • Het benchmarkrapport voorkomt preventief het (moeten) uitleggen van kosten. Door via benchmarking goed geïnformeerd te zijn over prijzen en verleende services, ten opzichte van andere pensioenfondsen, kunnen op tijd de juiste maatregelen genomen worden.

  • Inzicht in data verhoogt de kans uw waarde te optimaliseren. Dat levert vervolgens een betere onderhandelingspositie op. Bijvoorbeeld als het gaat om onderhandelingen rondom uitvoeringskosten voor vermogensbeheer en pensioenbeheer.

  • Supply chain-benchmarking is onderdeel van IBI-Benchmarking. Hoe korter de lijnen zijn, hoe meer u laat zien dat u de behoeften van klanten echt begrijpt en hun belangen voorop stelt.

  • Benchmarking levert een algehele professionaliseringsslag op, doordat de effectiviteit en de betrokkenheid van bestuursleden bevorderd worden. Met als resultaat transparantie, meer vertrouwen en nauwere samenwerkingen met bestuursleden en/of het bestuursbureau.

IBI-benchmarking is er om 

  • Nog beter de kosten van het pensioenfonds te beoordelen; zowel het beleggingsbeleid als de gekozen strategie (actief en passief) spelen daar een grote rol bij.

  • De kosten per pensioenfonds te bepalen, gerelateerd aan geleverde kwaliteit en prestaties ten opzichte van vergelijkbare pensioenfondsen. 

  • Meer grip en inzicht te krijgen om pensioenwetten en voorwaarden tot uitvoering te brengen.

bottom of page