top of page

Onafhankelijke benchmarking 

IBI Benchmarking stelt het bestuur in staat de juiste vragen te stellen en de prestaties in context te communiceren aan belanghebbenden

IBI Benchmarking voldoet aan de gestelde verslagleggingseisen van de Pensioenfederatie zoals die hieronder zijn vermeld.

IBI benchmarkt de kosten van vermogensbeheer ten opzichte van peers en het universum in relatie tot:

  • De gekozen beleggingsmix

  • De bijbehorende benchmarkkosten

  • Het rendement over een langere termijn

  • Het bijbehorende benchmarkrendement

 

IBI benchmarkt de kosten van pensioenbeheer ten opzichte van peers en het universum in relatie tot:

  • De verschillende serviceniveaus

  • Het aantal regelingen en de complexiteit van de regelingen

  • De hoeveelheid waardeoverdrachten en de communicatiestrategie

mIJN NAAM IS eRIC VELDPAUS, DIRECTEUR VAN IBI BENCHMARKING

Eric Veldpaus, Directeur IBI Benchmarking, Institutioneel Benchmarking Instituut

Introductie

IBI Benchmarking is geënt op Nederlandse wet- en -regelgeving en maakt gebruik van uniforme en gecontroleerde gegevens. IBI Benchmarking beperkt de kosten en de inspanningsverplichtingen van de deelnemers.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de IBI Benchmarking rapportage is dat deze volledig  aansluit bij de "Aanbevelingen uitvoeringskosten". De aanbevelingen zijn opgesteld door de Pensioenfederatie als zelfregulering vanuit de pensioensector als reactie op het in 2011 uitgebrachte AFM rapport "Kosten van pensioenfondsen verdienen meer aandacht". 

Introductie

Neem contact met ons op

Voor al uw vragen over de inhoud van onze benchmarking producten kunt u contact opnemen met:

Eric Veldpaus            eric.veldpaus@institutionalbenchmarking.org

Tel: 020 - 208 8507 (direct)

Heeft u vragen over de planning, de aanlevering van gegevens of naar aanleiding van de rapportage? Neem dan contact op met onze helpdesk. Dit kan via onderstaande email of het formulier. 

info@institutionalbenchmarking.org

Bedankt voor uw bericht! Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Contact
bottom of page