top of page

WHITE PAPER

LEESTIJD 15 min  


 

Transparantie uitvoeringskosten jaarverslag volgens de vereisten van de AFM


Op 1 april 2021 heeft de AFM een rapport over kostentransparantie gepubliceerd. In dit rapport wordt verwezen naar het onderzoek dat de AFM heeft gedaan naar kostentransparantie en verantwoording in jaarverslagen van pensioenfondsen. In dat rapport wordt door de AFM de facto een handleiding geschreven voor de verslaglegging van de uitvoeringskosten voor pensioenfondsen in het jaarverslag. 


In deze white paper gaan wij in op de toelichting van de uitvoeringskosten volgens de vereisten zoals de AFM in haar rapport heeft opgenomen. Wij kijken daarbij naar de wet, de verwachtingen van de AFM, de DNB, de Tweede Kamer en de achtergrond waartegen het AFM-rapport bezien dient te worden.


Vraag de white paper hieronder aan en u ontvangt deze per email. 

Nadere vragen? Vul het contactformulier in of neem rechtstreeks contact op met:

 

​Eric Veldpaus            

eric.veldpaus@institutionalbenchmarking.org

020 - 208 8507 (direct)

bottom of page