topmenu

Gebruikers over IBI Benchmarking

Hans Sieraad, Pensioenfonds van de Metalektro PME
PME onderschrijft het belang van benchmarking en heldere communicatie naar haar deelnemers. PME ziet meerwaarde in een benchmark voor Nederlandse pensioenfondsen. De IBI benchmark geeft een aantal nieuwe nuttige inzichten, door de uitvoeringskosten vermogensbeheer te relateren aan een aantal belangrijke karakteristieken van de beleggingsportefeuille. Door uitvoeringsgemak en lage kosten is de IBI benchmark ook bereikbaar voor de kleinere pensioenfondsen.

Jan van Beek, Pensioenfonds Vervoer
Ondanks de drukke periode hebben wij graag hieraan meegedaan. Voor het tijdsbeslag hoef je het niet te laten: duidelijke instructies en efficiënte opzet, waardoor slechts enkele uren nodig zijn om de data aan te leveren. Bovendien hoef je geen zorgen te maken over de vergelijkbaarheid. Prima!

Jeroen van der Put, Pensioenfonds PNO Media
IBI Benchmarking geeft de sector eenduidig en vergelijkbaar inzicht in de kosten. IBI Benchmarking is een benchmark door en voor pensioenfondsen en sluit aan bij de definities van de Pensioenfederatie. Wij roepen pensioenfondsen op hieraan mee te doen.

Hans de Ruiter, Pensioenfonds TNO
Als technisch innovatieve organisatie hebben wij enthousiast medewerking gegeven aan de totstandkoming van een echte Nederlandse benchmarking die de Nederlandse situatie duidelijk weergeeft. IBI Benchmarking komt daaraan tegemoet met aanvullende analyses zoals: de IBI indices en kengetallen. Hiermee komt een genuanceerd beeld tot stand waar rekening wordt gehouden met de door het bestuur genomen beleidsbeslissingen. IBI Benchmarking geeft een duidelijk beeld van de prestaties waarin wij ons herkennen. Graag werken wij mee aan de uitgebreidere versie voor pensioenfondsen die graag nog meer inzichten wensen te ontvangen. Wij onderschrijven het belang van dit Nederlandse initiatief en moedigen collega’s aan deel te nemen.

“Deelname is eenvoudig: de data is grotendeels voorhanden en kan eenvoudig door ons pensioenbureau worden ingevuld in het online formulier. De IBI Benchmarking rapportage is zeer volledig en duidelijk. Wij herkennen de uitkomsten en het instrument geeft het bestuur en andere belanghebbenden een goed en helder beeld van onze kosten, rekening houdend met onze eigen visie en keuzes. Wij moedigen ook kleinere pensioenfondsen aan deel te nemen aan deze laagdrempelige benchmark.”

Raimond Schikhof, Pensioenfonds Randstad

  • IBI Benchmarking pensioenfonds
    IBI Benchmarking pensioenfonds
  • Powered by WordPress. Designed by Woo Themes