topmenu

Planning

Als de jaarcijfers door de accountant zijn goedgekeurd kan de aanlevering van gegevens ten behoeve van IBI Benchmarking starten. Ook de kwalitatieve gegevens voor de evaluatie van pensioenbeheer zullen al beschikbaar zijn. De vragenlijst kan daarom worden uitgezet bij de betrokkenen en de antwoorden worden ingevoerd in ons online systeeem. Dit betekent dat u eind juni, begin juli gereed kunt zijn na toezending van de DNB jaarstaten 2018.

Gedurende de zomer zullen wij de gegevens valideren en verwerken. In september ontvangt u de concept-rapportage. De definitieve rapportage zullen wij u, na verwerking van eventuele verbeteringen, eind oktober verstrekken.

De planning voor IBI Benchmarking 2019 (over verslagjaar 2018) is als volgt:

Data-invoer juni – september
Validatie en verwerking gegevens juli – september
Concept-rapportage gedurende september
Evaluatie concept en terugkoppeling oktober
Rapportage eind oktober

Aanlevering

Voor IBI Benchmarking worden de gegevens voor de drie verschillende basisrapportages van uw pensioenfonds gedeeltelijk aangeleverd in ons online rapportage systeem. Dat zijn dezelfde gegevens als u nodig heeft voor het opstellen van de jaarverslagen. IBI Benchmarking maakt voor de benchmarking ook gebruik van DNB rapportages. Deze kunt u direct aan ons aanleveren en zullen door ons worden verwerkt. Ook is het aantal vragen zoveel als mogelijk verder teruggebracht waardoor het aanleveren van de gegevens wat betreft uw inspanning wordt beperkt. Deelname aan de Essential rapportage vergt naar verwachting 30 minuten  van uw tijd. Voor de Basisrapportage en de Basis rapportage plus zal de inspanning naar verwachting 4 uur vergen

Bij aanmelding voor deelname ontvangt u naast instructies eveneens een Handleiding voor het aanleveren van de gegevens.

  • IBI Benchmarking pensioenfonds
    IBI Benchmarking pensioenfonds
  • Powered by WordPress. Designed by Woo Themes