topmenu

IBI in het nieuws

Hieronder kunt u publicaties geschreven door Eric Veldpaus en Corné Reniers over benchmarking en kosten van pensioenfondsen downloaden die zijn verschenen in een van de vakbladen. Klikt u op de afbeelding voor het openen van het pdf bestand. Met een rechtsklik kunt u het bestand opslaan.

artikel Financial Investigator 2018ronde tafel gesprek Financial Investigator 2018artikel GIPSartikel Financial Investigatorartikel Deloitteartikel Financial Investigatorartikel VBA journaalartikel Financial Investigatorartikel Financial Investigator

Hoe leg je de relatie tusen uitvoeringskosten en prestaties?
Financial Investigator nummer 4 / 2018

Ronde tafelgesprek: “Begrijp je kosten en weet wat je wilt”
Financial Investigator nummer 4 / 2018

Performance rapportage: GIPS 20/20 en nuance in publieke rapportage van rendementen van pensioenfondsen”
VBA Journaal nummer 133 / 2018

Evaluatie van alle beleggingsbeslissingen van pensioenfondsen
Financial Investigator nummer 1 / 2017

Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen
Met Ivo van der Veen
Deloitte Magazine Pensioen 2017

Geachte bestuurder: benchmarkt u de prestaties van uw fonds?
Financial Investigator nummer 5 / 2015

Studies naar schaalgrootte en kosten geven steeds meer inzicht
FD Pensioen Pro, 10 september 2015

Optimalisatie vermogensbeheerkosten in plaats van kostenminimalisatie
VBA Beleggingsprofessionals JOURNAAL, jaargang 32_nummer 121 voorjaar 2015

Nieuwe benchmark moet meer inzicht geven in kosten
FD Pensioen Pro, 10 juli 2014

Naar een model om appels met appels te vergelijken
Financial Investigator nummer 2 / 2014

Een goed pensioen is niet gratis: kosten in context
Financial Investigator, nummer 2 / 2014

Op naar de volgende noodzakelijke stap in kostentransparantie: UDOCAM
Financial Investigator nummer 2 / 2013

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes