topmenu

Waarom pensioenfondsen benchmarken?

Rapport “Kijken in de Spiegel” van de Werkgroep Integriteit Pensioenfondsen, een initiatief van Transparency International, onder leiding van Jean Frijns:
De administratiekosten als percentage van het vermogen vertonen grote verschillen tussen fondsen. Bovendien zijn er opvallende verschillen tussen grote en kleine fondsen. Kostenreductie is zeer effectief als compensatie voor de lagere rendementen. Als vertegenwoordiger van de pensioensector heeft de Pensioenfederatie inmiddels uniforme meet- en rapportagesystemen ontwikkeld waardoor benchmarking mogelijk wordt.

Peter Borgdorff, Pensioenfonds Zorg en Welzijn PFZW en lid IBI Klankbordgroep
In het rapport ‘Kijken in de Spiegel’ pleiten wij voor een Nederlandse benchmark die toegankelijk is voor alle pensioenfondsen, om op die wijze transparant te kunnen rapporteren over de uitvoeringskosten in de juiste context. IBI Benchmarking biedt deze mogelijkheid. Vanuit PFZW ondersteunen wij dit Nederlandse initiatief en moedigen wij de Nederlandse pensioenfondsen aan deel te nemen aan deze laagdrempelige benchmark.

Pensioenfederatie: ‘Een benchmarkgetal is de meest eenvoudige wijze waarop de kosten in context worden gezet.’

Eric Veldpaus, directeur Institutioneel Benchmarking Instituut en initiator IBI Benchmarking
Dit is een logische volgende stap in het verder transparant maken van de uitvoeringskosten. Met behulp van deze informatie kan het bestuur de kosten in een juist perspectief plaatsen; immers, een hoog kostenniveau is niet per definitie slecht. IBI Benchmarking kan bovendien ondersteunend zijn bij het communiceren over de uitvoeringskosten van pensioenfondsen naar belanghebbenden.

Jeroen van der Put, Pensioenfonds PNO Media en lid van de IBI Klankbordgroep
Het maatschappelijk debat rond de rol van pensioenfondsen neemt verder toe. Het debat is ongenuanceerd en speelt zich af in headlines. Door eerlijk en transparant te zijn worden we serieus genomen en tellen ‘onze headlines’ mee.

Jeroen van der Put: ‘Door eerlijk en transparant te zijn worden we serieus genomen.’

Tomas Wijffels van de Pensioenfederatie
IBI Benchmarking sluit goed aan bij de ‘Aanbevelingen uitvoeringskosten’ van de Pensioenfederatie. Een goed initiatief; onze aanbevelingen roepen pensioenfondsen op om hun kosten in perspectief te zetten, onder meer door een benchmarkgetal op te nemen in het jaarverslag. IBI Benchmarking kan pensioenfondsen daarbij goed helpen.

Oproep van de Pensioenfederatie aan haar leden:
De Aanbevelingen roepen pensioenfondsen op om hun kosten in perspectief te zetten door middel van benchmarking. Een benchmarkgetal is namelijk de meest eenvoudige wijze waarop de kosten in context worden gezet, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het pensioenfonds.

  • Invoeren van gegevens voor de basisrapportages kost slechts 4 uur; voor de Essential rapportage is dit beperkt tot 30 minuten.
  • Vergelijking met peergroep van gelijkwaardige pensioenfondsen
  • Gebaseerd op cijfers uit DNB staten en jaarverslag (gecontroleerd door accountants)
  • Aangevuld met kwalitatieve data voor het bepalen van unieke indices
  • IBI Benchmarking pensioenfonds
    IBI Benchmarking pensioenfonds
  • Powered by WordPress. Designed by Woo Themes