topmenu

IBI Benchmarking Rapportages

Van belang is dat alle IBI Benchmark™ rapportages voldoen aan de Aanbevelingen van de Pensioenfederatie. 

IBI onderscheidt drie verschillende benchmarking rapportages: Essential, Basis en Basis Plus.

IBI Benchmarking Essential is beschikbaar voor pensioenfondsen met een beheerd vermogen < 2 miljard euro. Deze rapportage geeft duidelijk inzicht in de elementaire prestaties van het fonds. De inspanning voor het fonds blijft beperkt tot het inleveren van de diverse DNB staten en het beantwoorden van een beperkt aantal vragen.

IBI Benchmarking Basis is de basis voor elk pensioenfonds. Met deze rapportage wordt het bestuur van het pensioenfonds volledig geïnformeerd over prestaties van het fonds. De inspanning voor het fonds bestaat uit het inleveren van de diverse DNB staten plus het beantwoorden van een aantal vragen.

IBI Benchmarking Basis Plus levert naast de Basis versie ook inzicht in een aantal belangrijke variabelen. Met deze rapportage verkrijgt het bestuur van het pensioenfonds een diepgaand inzicht in de meest uitgebreide vorm over prestaties van het fonds.

IBI Benchmarking relateert de kosten aan keuzes gemaakt met betrekking tot de kostendrijvers en het risicoprofiel. Op die manier worden kosten en rendement op een faire en vergelijkbare manier inzichtelijk gemaakt.

Voorbeeldgrafiek van een kostenvergelijking

ibi-benchmarking-voorbeeld-grafiek

Indices en analyses

Hieronder ziet u de belangrijkste indices en analyses van de resultaten uit de rapportage die talking points bieden om de prestaties van het fonds te verantwoorden en presenteren.

Indices

IBI Indices™ brengen voor zowel vermogensbeheer als pensioenbeheer de kosten in relatie tot de onderliggende activiteit, zoals het gevoerde beleid, spreiding, risico en rendement en serviceniveau en complexiteit, dit ten opzichte van de peergroep van vergelijkbare pensioenfondsen alsook het universum. Op deze wijze ontstaan kwalitatief vergelijkbare cijfers. Het gemiddelde van het universum is 100 Een index hoger dan 100 betekent dat het pensioenfonds bijvoorbeeld actiever wordt beheerd dan gemiddeld. Dit rechtvaardigt dan een hoger kostenniveau.

 • IBI Asset Allocatie Index™: geeft weer hoe de mate van de daadwerkelijke spreiding van uw portefeuille zich verhoudt tot dat van het IBI universum en van uw peergroep.
 • IBI Alpha Index™ : geeft weer hoe uw aandeel actief beheerd vermogen zich verhoudt ten opzichte van het IBI universum en uw peergroep.
 • IBI Implementatie Index™ : geeft weer hoe uw aandeel indirect belegd vermogen zich verhoudt ten opzichte van het IBI universum en uw peergroep.
 • IBI Transparantie Index™ (voor vermogens- en pensioenbeheer): geeft weer hoe mate van transparantie van de gerapporteerde kosten zich verhoudt ten opzichte van het IBI universum en uw peergroep.
 • IBI Hardheid Index™: geeft weer hoe de mate van hardheid van de vermogensbeheerkosten (beheerfee en prestatie gerelateerde vergoedingen) zich verhoudt ten opzichte van het IBI universum en uw peergroep
 • IBI Service Index™: geeft weer hoe het niveau van de service van uw pensioenfonds zich verhoudt tot dat van het IBI universum en van uw peergroep.
 • IBI Complexiteits Index™ geeft weer hoe de mate van complexiteit van uw regeling zich verhoudt tot dat van het IBI Universum en van uw peergroep.
 • IBI Automatiserings Index™ geeft weer hoe het niveau van de automatisering van uw pensioenfonds zich verhoudt tot dat van het IBI universum en van uw peergroep.

Analyses van de resultaten

In grafieken en matrices wordt inzicht in de rendementen en (componenten) van uitvoeringskosten van het pensioenfonds in relatie tot de IBI Indices gegeven.


IBI asset allocatie index vs rendement activa-mix

 • IBI Benchmarking pensioenfonds
  IBI Benchmarking pensioenfonds
 • Powered by WordPress. Designed by Woo Themes