top of page

Over eric veldpaus

Eric Veldpaus RA (1963) is oprichter en directeur van het onafhankelijk Institutioneel Benchmarking Instituut. Daar-naast is hij directeur strategie bij Novarca Group en gastdocent aan Nyenrode Business Universiteit op het gebied van kostentransparantie. Verder is Eric lid en ambassadeur van de Transparency Task Force, werkgroep International Best Practice, een Britse denktank met name gericht op vermogensbeheer. Daarnaast is hij lid van de Expert Group Cost and Past Performance, een initiatief van EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) in Frankfurt. Hij is ook betrokken bij internationale opdrachten voor verschillende toezichthouders op het gebied van kostentransparantie.

Veldpaus is afgestudeerd registeraccountant en heeft diverse executive programmes gevolgd bij IMD in Lausanne, Insead in Parijs en Kellogg School of Management in Chicago. Hij is bijna 40 jaar werkzaam in vermogensbeheer in verschillende functies waarbij kosten en kostentransparantie de rode draad zijn. Hiervoor was hij als manager business control en uiteindelijk als business strategist 11 jaar werkzaam bij pensioenfonds ABP (later APG). Als manager business control was hij o.a. verantwoordelijk voor het rapporteren van de jaarrekening van ABP vermogensbeheer alsmede de rapportages aan de Toezichthouders. Voor ABP was hij als manager back-office 6 jaar werkzaam bij Robeco en in die rol ook verantwoordelijk voor de jaarrekeningen, cliëntrapportages en Toezichthouders rapportages. Hij begon zijn carrière in 1984 bij PWC met PFZW als een van zijn belangrijkste cliënten.

Veldpaus is de sterke aandacht die kosten van pensioenfondsen de afgelopen jaren heeft gekregen zeer toege-daan. In zijn verschillende rollen heeft hij zich nadrukkelijk bezig gehouden met kosten van vermogensbeheer en kostentransparantie. Toen hij betrokken raakte bij het onderzoek van AFM in 2011 heeft hij zich sindsdien uitslui-tend nog met dit onderwerp bezig gehouden. Zo is Veldpaus samensteller van drie edities van de “Aanbevelingen uitvoeringskosten” zoals die zijn uitgegeven door de Nederlandse Pensioenfederatie. Voor het verkrijgen van draagvlak heeft Veldpaus veelvuldig gesproken met pensioenfondsen, vermogensbeheerders, accountants en adviseurs. Op verzoek van pensioenfondsen heeft hij samen met Nyenrode Business Universiteit en een zestal pensioenfondsen het onafhankelijke IBI Benchmarking ontwikkeld.

Vanwege de rol van Veldpaus in de ontwikkeling van kostentransparantie in Nederland en de voorbeeldrol die Nederland internationaal vervult, is hij regelmatig gastspreker op internationale seminars op het gebied van kostentransparantie waaronder Rome, San Francisco, Madrid, Lissabon, Brussel, San Diego, Londen en Kopenhagen. Veldpaus was lid van het Global Advisory Committee van CEM. Hij is ook betrokken geweest bij internationale opdrachten voor verschillende toezichthouders op het gebied van kostentransparantie.

 

Veldpaus heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd binnen de pensioensector zoals toezichthouders EIOPA, DNB en AFM, pensioenfondsbestuurders, uitvoeringsorganisaties, accountants, vermogensbeheerders, custodians, bestuursbureaus en in de politiek het Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschap en leden van de Tweede Kamer.

bottom of page