Over Ibi benchmarking

Het Institutioneel Benchmarking Instituut is opgericht als onafhankelijk kennis-instituut. Het primaire doel is het bestuur van de pensioenfondsen te voorzien van informatie zodat zij zich een overwogen oordeel kunnen vormen over het niveau van de uitvoeringskosten, in vergelijking met de peergroep en met de gehele sector. IBI heeft daartoe een speciale benchmarking ontwikkeld die gehoor geeft aan de wensen van de sector.

IBI is onafhankelijk en werkt samen met een aantal partijen en organisaties in de ontwikkeling van benchmarking en industrie standaardisering.

In 2013 is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe Nederlandse benchmarking voor pensioen-fondsen, geënt op Nederlandse wet- en regelgeving en die gebruik maakt van overwegend reeds beschikbare, uniforme en gecontroleerde gegevens.

IBI Benchmarking is geïnitieerd door Eric Veldpaus en sluit aan bij de ‘Aanbevelingen uitvoeringskosten’ van de Pensioenfederatie en bij de wensen van de Nederlandse pensioensector, zoals verwoord in het uitgebrachte rapport ‘Kijken in de Spiegel’ door de werkgroep Integriteit Pensioenfondsen onder leiding van Jean Frijns.

Sinds 2018 is IBI Benchmarking betrokken bij het opzetten van een benchmarking voor een andere sector. De IBI systematiek blijkt geschikt voor meerdere sectoren.