top of page

Over Ibi benchmarking

Het Institutioneel Benchmarking Instituut (IBI) is opgericht als onafhankelijk kennis-instituut. Het primaire doel is het bestuur van de pensioenfondsen te voorzien van informatie zodat zij zich een overwogen oordeel kunnen vormen over het niveau van de uitvoeringskosten, in vergelijking met de peergroep en met de gehele sector. IBI heeft daartoe een speciale benchmarking ontwikkeld die gehoor geeft aan de wensen van de sector.

IBI is onafhankelijk en werkt samen met een aantal partijen en organisaties in de ontwikkeling van benchmarking en industrie standaardisering.

IBI is geïnitieerd door Eric Veldpaus en sluit volledig aan bij de ‘Aanbevelingen uitvoeringskosten’ van de Pensioenfederatie en bij de wensen van de Nederlandse pensioensector, zoals verwoord in het uitgebrachte rapport ‘Kijken in de Spiegel’ door de werkgroep Integriteit Pensioenfondsen onder leiding van Jean Frijns.

 

In 2013 is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe Nederlandse benchmarking voor pensioen-fondsen, geënt op Nederlandse wet- en regelgeving en die gebruik maakt van overwegend reeds beschikbare, uniforme en gecontroleerde gegevens. Samen met een klankbordgroep hebben wij de uitgangspunten en de opzet van de rapportage ontwikkeld. De leden van de klankbordgroep waren werkzaam bij PFZW, Pensioenfonds TNO, Pensioenfonds PNO Media, PME, Pensioenfonds Randstad en Pensioenfonds Vervoer. 

IBI benchmarkt de uitvoeringskosten van Nederlandse pensioenfondsen in relatie tot risico en rendement, rekening houdend met complexiteit en Nederlandse Wet- en regelgeving en de Aanbevelingen uitvoeringskosten. In de afgelopen 10 jaar heeft het onafhankelijke IBI 74 verschillende Nederlandse pensioenfondsen geholpen de kosten inzichtelijk te krijgen en in het juiste perspectief te plaatsen. Deze 74 fondsen vertegenwoordigen het pensioen van 13,6 miljoen deelnemers in Nederland. Dat is 71% van alle deelnemers, inclusief de gewezen deelnemers.

bottom of page