topmenu

Over IBI Benchmarking

Het Institutioneel Benchmarking Instituut is opgericht als onafhankelijk kennis-instituut, met als primair doel het bestuur van de pensioenfondsen te voorzien van informatie zodat zij zich een overwogen oordeel kunnen vormen over het niveau van de uitvoeringskosten in relatie tot rendement en risico, in vergelijking met de peergroep en met de gehele sector. IBI heeft daartoe een speciale benchmarking ontwikkeld die gehoor geeft aan de wensen van de sector. IBI is onafhankelijk en werkt samen met een aantal partijen en organisaties in de ontwikkeling van benchmarking en industrie standaardisering.

In 2013 is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe Nederlandse benchmarking voor pensioenfondsen, geënt op Nederlandse wet- en regelgeving en die gebruik maakt van overwegend reeds beschikbare, uniforme en gecontroleerde gegevens.

IBI Benchmarking is geïnitieerd door Eric Veldpaus en sluit aan bij de ‘Aanbevelingen uitvoeringskosten’ van de Pensioenfederatie en bij de wensen van de Nederlandse pensioensector, zoals verwoord in het uitgebrachte rapport ‘Kijken in de Spiegel’ door de werkgroep Integriteit Pensioenfondsen onder leiding van Jean Frijns.

Over Eric Veldpaus

Eric Veldpaus RA (1963) is oprichter en directeur van het onafhankelijk Institutioneel Benchmarking Instituut. Daarnaast is hij directeur strategie bij Novarca Group en gastdocent aan Nyenrode Business Universiteit op het gebied van kostentransparantie. Verder is Eric lid en ambassadeur van de Transparency Task Force, werkgroep International Best Practice, een Britse denktank met name gericht op vermogensbeheer. Daarnaast is hij lid van de Expert Group Cost and Past Performance, een initiatief van EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) in Frankfurt. Hij is ook betrokken bij internationale opdrachten voor verschillende toezichthouders op het gebied van kostentransparantie.

Veldpaus is afgestudeerd registeraccountant en heeft diverse executive programmes gevolgd bij IMD in Lausanne, Insead in Parijs en Kellogg School of Management in Chicago. Hij is ruim 35 jaar werkzaam in vermogensbeheer in verschillende functies waarbij kosten en kostentransparantie de rode draad zijn. Hiervoor was hij als manager business control en uiteindelijk als business strategist 11 jaar werkzaam bij pensioenfonds ABP (later APG). Als manager business control was hij o.a. verantwoordelijk voor het rapporteren van de jaarrekening van ABP vermogensbeheer alsmede de rapportages aan de Toezichthouders. Voor ABP was hij als manager back-office 6 jaar werkzaam bij Robeco en in die rol ook verantwoordelijk voor de jaarrekeningen, cliëntrapportages en Toezichthouders rapportages. Hij begon zijn carrière in 1984 bij PWC met PFZW als een van zijn belangrijkste cliënten.

Veldpaus is de sterke aandacht die kosten van pensioenfondsen de afgelopen jaren heeft gekregen zeer toegedaan. In zijn verschillende rollen heeft hij zich nadrukkelijk bezig gehouden met kosten van vermogensbeheer en kostentransparantie. Toen hij betrokken raakte bij het onderzoek van AFM in 2011 heeft hij zich sindsdien uitsluitend nog met dit onderwerp bezig gehouden. Zo is Veldpaus samensteller van drie edities van de “Aanbevelingen uitvoeringskosten” zoals die zijn uitgegeven door de Nederlandse Pensioenfederatie. Voor het verkrijgen van draagvlak heeft Veldpaus veelvuldig gesproken met pensioenfondsen, vermogensbeheerders, accountants en adviseurs. Op verzoek van pensioenfondsen heeft hij samen met Nyenrode Business Universiteit en een zestal pensioenfondsen het onafhankelijke IBI Benchmarking ontwikkeld.

Vanwege de rol van Veldpaus in de ontwikkeling van kostentransparantie in Nederland en de voorbeeldrol die Nederland internationaal vervult, is hij regelmatig gastspreker op internationale seminars op het gebied van kostentransparantie waaronder Rome, San Francisco, Madrid, Lissabon, Brussel, San Diego, Londen en Kopenhagen. Veldpaus was lid van het Global Advisory Committee van CEM.

“Dit is een logische volgende stap in het verder transparant maken van de uitvoeringskosten. Met behulp van deze informatie kan het bestuur de kosten in een juist perspectief plaatsen.”

Eric Veldpaus
Directeur Institutioneel Benchmarking Instituut

  • IBI Benchmarking pensioenfonds
    IBI Benchmarking pensioenfonds
  • Powered by WordPress. Designed by Woo Themes