top of page
3 Accountability IBI.jpg
Kostenbenchmarking vormt in elke branche de kern van goed bestuur
BENCHMARKING IN HET ALGEMEEN

Benchmarking is het vergelijken van bedrijfsprocessen en prestatiestatistieken met best practices uit de branche en best practices van andere bedrijven.

Dit proces, ook wel 'benchmarking van beste praktijken' genoemd, wordt gebruikt in het management, waarbij organisaties verschillende aspecten van hun processen evalueren in relatie tot de processen van best-practicebedrijven, meestal binnen een referentiegroep die is gedefinieerd voor vergelijkingsdoeleinden. Dit stelt organisaties vervolgens in staat plannen te ontwikkelen om verbeteringen aan te brengen of specifieke best practices aan te passen, meestal met als doel een bepaald aspect van de prestaties te verbeteren. Benchmarking kan een eenmalige gebeurtenis zijn, maar wordt vaak behandeld als een continu proces waarin organisaties voortdurend proberen hun werkwijzen te verbeteren.over BENCHMARKING

 • Benchmarking wordt erkend als een van de beste managementtools om prestaties te meten
 • Benchmarks worden vaak gemeten door de resultaten van andere bedrijfsactiviteiten te bestuderen die best practices hebben ingevoerd om uitzonderlijke resultaten te behalen. Het doel van benchmarking is om uw processen te verbeteren om de bedrijfsprestaties te versterken, de klanttevredenheid te verhogen en de omzet te verhogen.
 • Benchmarking is daarom een cruciaal onderdeel van het supply chain management-proces
 • Benchmarking is een van de beste instrumenten van een manager om te bepalen of het bedrijf bepaalde functies en activiteiten efficiënt uitvoert, of de kosten in lijn zijn met die van concurrenten en of de interne activiteiten en bedrijfsprocessen moeten worden verbeterd.


waarom BENCHMARKING
 • Ontdek wat anderen in uw branche doen.
 • Ontdek wat uw huidige prestaties zijn ten opzichte van uw branchegenoten, uw branche en zit u onder of boven dat cijfer.
 • Identificeer en begrijp de prestatiekloof ten opzichte van collega's en bepaal hoe u de kloof kunt dichten en verbeteren.


VOORZICHTIG BIJ BENCHMARKING
 • Benchmarkresultaten kunnen op papier overtuigend lijken, maar leiden tot verkeerde conclusies als de gegevens te oppervlakkig (niet diep genoeg) of onverenigbaar zijn (appels en peren).
 • Het lastige is een voldoende diepe duik in vergelijkbare gegevens en een vergelijkbare vergelijking met peer group.


REFERENTIES
 • Robert C. Camp. Benchmarking: de zoektocht naar best practices in de branche die leiden tot superieure prestaties. Kwaliteitspers, 1989.
  Deze bestseller, geschreven door Dr. Robert Camp, algemeen beschouwd als de grondlegger van het benchmarkproces, is simpelweg de definitieve referentie over dit onderwerp.

 • McNair, C.J., en Kathleen H.J. Leibfried. Benchmarking: een hulpmiddel voor continue verbetering. Harper Zaken, 1992.

bottom of page