topmenu

Partners

Het Institutioneel Benchmarking Instituut werkt samen met verschillende onafhankelijke internationale organisaties die het instituut ondersteunen. Hierdoor beschikt IBI Benchmarking over een multidisciplinair scala van onafhankelijke experts uit wetenschap en praktijk.

Graag leveren wij onze bijdrage aan dit voor Nederland belangrijke initiatief. Nog steeds loopt Nederland in de pensioen-sector internationaal voorop. Dit wordt nog eens onder-schreven met dit initiatief.

Roy Kramer

  • IBI Benchmarking pensioenfonds
    IBI Benchmarking pensioenfonds
  • Powered by WordPress. Designed by Woo Themes