topmenu

IBI Klankbordgroep

De IBI Klankbordgroep bestaat uit ervaren professionals uit de pensioenwereld en vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van IBI Benchmarking. De klankbordleden vertalen de wensen van de sector en geven mede vorm aan de inhoud van het rapport ten behoeve van het bestuur. Door deze schakel wordt IBI Benchmarking een benchmark van en voor de sector. De IBI Klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

  • PFZW
  • Pensioenfonds TNO
  • Pensioenfonds PNO Media
  • PME
  • Pensioenfonds Vervoer
  • Pensioenfonds Randstad

Het maatschappelijk debat rond de rol van pensioenfondsen neemt verder toe. Het debat is ongenuanceerd en speelt zich af in headlines. Door eerlijk en transparant te zijn worden we serieus genomen en tellen ‘onze headlines’ mee.

Jeroen van der Put
Pensioenfonds PNO Media
Lid van de IBI Klankbordgroep

  • IBI Benchmarking pensioenfonds
    IBI Benchmarking pensioenfonds
  • Powered by WordPress. Designed by Woo Themes