top of page

deelname ibi benchmarking

Via het contactformulier kunt u aangeven dat u wenst deel te nemen aan onze benchmarking. Nadat u het contactformulier heeft ingevuld nemen wij contact met u op om eventuele vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven dat u wenst deel te nemen aan de benchmarking, ontvangt u een unieke link naar ons survey. 


In de survey zijn de gebruikersvoorwaarden en de overeenkomst benchmarking opgenomen. Hier kunt u aangegeven  voor welke periode u wenst deel te nemen. 

oplevering van de gegevens

Voor IBI Benchmarking worden de gegevens van uw pensioenfonds gedeeltelijk aangeleverd in ons online rapportage systeem. IBI Benchmarking maakt voor de benchmarking ook gebruik van DNB rapportages. IBI zal de gegevens waarvan wij gebruik maken voor u verwerken. Voor de Basis Benchmarkrapportage zal de inspanning naar verwachting 6 uur vergen (exclusief verzamelen van de gegevens).

Bij aanmelding voor deelname ontvangt u naast instructies eveneens een Handleiding voor het aanleveren van de gegevens.  
 

planning

Voor de reguliere rapportage vindt de invoering in ons systeem plaats in juli en augustus; dus direct nadat u gereed bent met het jaarverslag. Per 1 juli kunt u al klaar zijn met aanleveren!

 

Na validatie en verwerking van de gegevens door IBI ontvangt u in oktober een concept-rapportage. Bij de validatie stellen wij onder andere vast of de wettelijk verplicht te rapporteren gegevens volgens de jaarrekening aansluiten met de rapportages zoals die aan DNB zijn verstrekt.

Op basis van onze concept-rapportage kunt u zelf nog nagaan of de door u opgegeven gegevens juist en volledig zijn. De definitieve rapportage ontvangt u na verwerking van eventuele correcties.

 

De planning voor IBI Benchmarking 2021 (over verslagjaar 2020) is als volgt:

  • Aanlevering gegevens juli-augustus-september

  • Opstellen en validatie concept-rapportages september-oktober

  • Opleveren definitieve rapportage oktober-november

Helpdesk

Voor vragen is onze helpdesk altijd bereikbaar op 020-20 88 555

bottom of page