top of page
Zoeken

BISS en IBI Benchmarking ontwikkelen nieuw communicatiemodel voor toelichting kosten pensioenfondsen

Brightlands Institute for Smart Society (BISS) en Institutional Benchmarking Institute (IBI) kondigen hun samenwerking aan. De samenwerking is gericht op de ontwikkeling van een helder communicatiemodel ten behoeve van de toelichting uitvoeringskosten van pensioenfondsen.


Onlangs heeft de AFM opnieuw aangedrongen op meer aandacht voor de verantwoording van kosten door pensioenfondsen. De sector is erbij gebaat kosten in perspectief te plaatsen. Fondssamenstelling en beleidskeuzes verklaren verschillen in kostenniveaus tussen fondsen onderling. De juiste toelichting van een dergelijke complexe materie vraagt om heldere communicatie. Een die voor alle belanghebbenden toegankelijk is.


Kosten zijn belangrijk, omdat ze van invloed zijn op de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Dus het is goed als je die kunt vergelijken. Maar je moet oppassen dat je geen appels met peren gaat vergelijken: een fonds met een uitgebreide dienstverlening en complexe beleggingen zoals hedgefondsen zal immers vanzelfsprekend hogere kosten maken.


“Zeker met het oog op het nieuwe pensioenstelsel is heldere kostencommunicatie belangrijk, omdat een eventuele verhoging van de pensioenuitkering direct is gerelateerd aan het nettorendement. Door nu al juist en transparant geïnformeerd te zijn kunnen deelnemers straks in het nieuwe pensioenstelsel de kosten in perspectief beoordelen”, zegt Eric Veldpaus, directeur van IBI.


“Wij werken graag mee aan dit initiatief,” zegt Prof. Dr. Lisa Brüggen, Professor of Financial Services aan Maastricht University, verbonden als Principal Investigator aan BISS. “Pensioen is een belangrijk product. Goede transparante informatie over de prestaties van het pensioenfonds is belangrijk voor pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties, toezichthouders en deelnemers.”


Met het communicatiemodel wordt invulling gegeven aan de oproep van de AFM de deelnemers via benchmarking anders dan via het jaarverslag goed te informeren over kosten. Het nieuwe communicatiemodel zal door IBI nog dit jaar als onderdeel van de verslaglegging beschikbaar worden gesteld aan alle pensioenfondsen die deelnemen aan de IBI Benchmarking rapportage 2021 over verslagjaar 2020. De pensioenfondsen kunnen dit deel van de benchmarking dan kosteloos beschikbaar stellen aan al hun deelnemers.


103 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page