top of page
Zoeken

IBI & BISS lanceren uniform pensioenkosten overzicht voor deelnemers

Het Institutional Benchmarking Institute (IBI) en Brightlands Institute for Smart Society (BISS) lanceren het Uniform PensioenKosten Overzicht, kortweg UPKO. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de oproep van de AFM - eerder dit jaar - om deelnemers op een toegankelijke wijze te informeren over de kosten van hun pensioen. Uniformiteit is daarbij van belang. Dat zorgt voor heldere en consistente communicatie.


Kosten zijn belangrijk, omdat ze van invloed zijn op de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Het is dus goed als je die kunt vergelijken. Maar dan moet je wel oppassen dat je geen appels met peren gaat vergelijken: een fonds met een uitgebreide dienstverlening en complexe beleggingen zoals hedgefondsen zal immers vanzelfsprekend hogere kosten maken, maar daar mag je dan ook meer van terug verwachten.


Met de introductie van UPKO zijn IBI en BISS erin geslaagd de kosten uniform, helder en begrijpelijk te communiceren. Kosten staan duidelijk vermeld ten opzichte van de diensten en het resultaat. Zelfs de kosten van het overzicht zelf staan transparant vermeld.


“Zeker met het oog op het nieuwe pensioenstelsel is heldere kostencommunicatie belangrijk, omdat dan de pensioenuitkering direct is gerelateerd aan het nettorendement. Bovendien moeten straks de kosten per cohort worden toegerekend en transparant zijn voor de deelnemer. Daardoor ontstaan er op dat moment ook binnen het pensioenfonds verschillen in kosten. Door nu al juist en transparant geïnformeerd te zijn kunnen deelnemers straks in het nieuwe pensioenstelsel de kosten beter in context beoordelen”, zegt Eric Veldpaus, directeur van IBI.


IBI en BISS hebben samen met prof. dr. Lisa Brüggen - hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht en internationaal erkend expert pensioencommunicatie - zorgvuldig gewerkt aan de totstandkoming van UPKO. Het resultaat is een helder document dat voor alle partijen als uniform referentie document kan worden gebruikt. Dat vergemakkelijkt de communicatie.


“De uitvoeringskosten van pensioenfondsen verschillen als gevolg van beleid, waarbij een aantal gegevens niet beïnvloedbaar zijn”, volgens Brüggen, die ook verbonden is aan BISS als Principal Investigator. Met het door het bestuur vastgestelde beleid dient daarom rekening te worden gehouden bij het beoordelen van de uitvoeringskosten van het pensioenfonds. Echter, de onderlinge verschillen in uitvoeringskosten zijn groot. Zo liggen de vermogensbeheerkosten voor Nederlandse pensioenfondsen tussen 0,06% en 2,55% van het totale vermogen. Ook de kosten van pensioenbeheer lopen uiteen van € 2 tot € 5.610 per deelnemer. Het is belangrijk deze verschillen op de juiste manier uit te leggen. Met UPKO hebben wij een bijdrage geleverd dat mogelijk te maken”, aldus Brüggen.


“Wij hebben graag meegewerkt aan dit initiatief,” zegt dr. Judith Kamalski, managing director BISS. “Wij zijn er samen met IBI in geslaagd een UPKO te ontwikkelen die de complexe materie van uitvoeringskosten op een visuele manier met een korte toelichting duidelijk maakt voor de deelnemers.”


Met het uniform pensioenkosten overzicht krijgt de deelnemer in hoofdlijnen inzicht in de uitvoeringskosten die voornamelijk door beleidskeuzes worden veroorzaakt. Het overzicht wordt door IBI als onderdeel van de verslaglegging beschikbaar gesteld aan alle pensioenfondsen die deelnemen aan de IBI Benchmarking rapportage 2021 over verslagjaar 2020. De pensioenfondsen kunnen dit deel van de benchmarking dan beschikbaar stellen aan al hun deelnemers.


131 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page