topmenu

Peergroep rendementsattributie

Aan de totstandkoming van de beleggingsportefeuille gaat een aantal besluiten vooraf door verschillende betrokkenen. Uit de ALM-studie volgt de samenstelling van de lange termijn asset mix, welke meestal door de beleggingscommissie voor de middellange termijn wordt verbijzonderd en door beleggers wordt geïmplementeerd.

In samenwerking met expert Corné Reniers heeft IBI een (kwartaal)overzicht ontwikkeld dat direct inzicht geeft in het resultaat van de belangrijkste beslissingen. Deze globale rendementsattributie geeft het bestuur via een watervalgrafiek inzicht hoe vanuit het gemiddelde van de peergroep de attributie is opgebouwd. De effecten van beslissingen zoals de strategische en tactische allocatie, de rentehedge, de manager selectie en overlays zijn inzichtelijk. Via een app kan het pensioenfonds deze rapportage zelf aan belanghebbenden beschikbaar stellen.

U kunt uw pensioenfonds direct aanmelden voor deelname aan onze peergroep rendementsattributie die elk kwartaal wordt gerapporteerd. De informatie is direct toegankelijk via desktop, mobiel of tablet voor bestuursleden en het bestuursbureau. Bezoek de online Peergroep rendementsattributie applicatie

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes