top of page

verantwoording uitvoeringskosten implementatie WTP 

eenmalige kosten 

De afgelopen periode is veel aandacht besteed aan de totstandkoming van Wtp. De kosten die moeten worden gemaakt om gereed te zijn voor de overgang naar het nieuwe stelsel is daarbij regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Het controleren van de data, het opstellen en laten controleren van de invaartraject zijn enkele grote kostenposten.

Enkele uitvoeringorganisaties hebben inmiddels indicaties van de kosten afgegeven voor het omzetten van het fonds in een flexibele premieregeling. 

reguliere kosten   

Geen of weinig aandacht wordt besteed aan de reguliere uitvoeringskosten onder het Wtp. Door betrokkenen is aangeven dat de reguliere kosten naar verwachting lager gaan worden. Tegenstanders beweren het tegendeel mede door de toegenomen complexiteit van het nieuwe stelsel.
In de white paper geven wij een aantal aandachtspunten om er voor te zorgen dat de deelnemers de hoogte van dekosten o begrijpen. Duidelijk is dat de kosten een prominente rol krijgen in de communicatie met de deelnemers. 
Worden de reguliere kosten nu hoger of lager in de premieregeling? Wat zijn de projectkosten voor de pensioenfondsen geweest om uiteindelijk de regeling uit te kunnen voeren?  

good governance  

Het Institutional Benchmarking Institute (IBI) adviseert de uitvoeringskosten die worden gemaakt voor, gedurende en na afloop van de transitie gedocumenteerd vast te leggen. Welke beleidskeuzes zijn gemaakt, hoe pakt dit uit in de nieuwe regeling?   en de gemaakte (beleids) keuzes gedurende het transitietraject   Dit betekent dat v   institutionele beleggers systematische en bruikbare inzichten in de uitvoeringskosten. Dat doen we door middel van benchmarking met vergelijkbare pensioenfondsen. Benchmarking kent meerdere doelen; een beter begrip krijgen van bestaande processen, de algehele prestaties van het pensioenfonds versterken en het realiseren van value-for-money.
Het communiceren van gemaakte keuzes en de uitvoering daarvan is belangrijk voor deelnemers aan het pensioenfonds. Daarom biedt IBI pensioenfondsen duidelijke grafieken waardoor de strategie en prestatie voor alle betrokkenen transparant en helder wordt.

bottom of page