top of page

rendementsattributie pensioenfondsen

Aan de totstandkoming van de beleggingsportefeuille gaat een aantal besluiten vooraf door verschillende betrokkenen. Uit de ALM-studie volgt de samenstelling van de lange termijn asset mix, welke meestal door de beleggingscommissie voor de middellange termijn wordt verbijzonderd en door beleggers wordt geïmplementeerd en in samenwerking met expert Corné Reniers heeft IBI een (kwartaal)overzicht ontwikkeld dat direct inzicht geeft in het resultaat van de belangrijkste beslissingen.

Deze globale rendementsattributie geeft het bestuur via een watervalgrafiek inzicht hoe vanuit het gemiddelde van de peergroep de attributie is opgebouwd. De effecten van beslissingen zoals de strategische en tactische allocatie, de rentehedge, de manager selectie en overlays zijn inzichtelijk.

bottom of page