rendementsattributie pensioenfondsen

Aan de totstandkoming van de beleggingsportefeuille gaat een aantal besluiten vooraf door verschillende betrokkenen. Uit de ALM-studie volgt de samenstelling van de lange termijn asset mix, welke meestal door de beleggingscommissie voor de middellange termijn wordt verbijzonderd en door beleggers wordt geïmplementeerd.

In samenwerking met expert Corné Reniers heeft IBI een (kwartaal)overzicht ontwikkeld dat direct inzicht geeft in het resultaat van de belangrijkste beslissingen. Deze globale rendementsattributie geeft het bestuur via een watervalgrafiek inzicht hoe vanuit het gemiddelde van de peergroep de attributie is opgebouwd. De effecten van beslissingen zoals de strategische en tactische allocatie, de rentehedge, de manager selectie en overlays zijn inzichtelijk.

 

De kosten van de peergroep rendementsattributie bedragen EUR 2.000 per kwartaal en EUR 7.000 per jaar (voor 4 rapportages).

PPA komt tot zijn recht op basis van tenminste 10 kwartalen onderliggende data. Voor de verwerking van de kwartalen 2017, 2018 en 2019 is een eenmalige onboarding fee van EUR 2.500 van toepassing.  De kosten zijn exclusief BTW.