top of page
3 Accountability IBI.jpg

IBI HELPT DE INTERNE TOEZICHTSORGANEN KOSTEN TE EVALUEREN TEN OPZICHTE VAN STRATEGIE EN VERGELIJKBARE PENSIOENFONDSEN

Efficiënt monitoren en adviseren door de kracht van onafhankelijke uniforme data

Hoe toezichtsorganen geholpen worden

 • Tijdens vergaderingen hebben toezichtsorganen zowel het volledige benchmarkingrapport als het samenvattingsrapport beschikbaar. Dat bespaart tijd, omdat er direct inzicht is in de resultaten naar aanleiding van geformuleerd en geïmplementeerd beleid. 

 • Het kostenbeleid en de uitvoering van prijs-kwaliteitsverhoudingen worden beter beheerd en bewaakt door het resultaat van de benchmark te gebruiken.

 • Benchmarking levert een algehele professionaliseringsslag op, doordat de effectiviteit en de betrokkenheid van bestuursleden bevorderd worden.

 • Het wordt eenvoudiger om toezicht te houden op uitmuntende governance (compliance) omdat benchmarking een belangrijke bijdrage levert om duidelijk te communiceren aan deelnemers en de samenleving als geheel.

 • Leiderschaps- en besluitvormingsvaardigheden verbeteren door benchmarking.

 • Niet alleen de effectiviteit in bestuursvergaderingen wordt verhoogd, ook discussie- en besluitvormingsprocessen worden verfijnd. (Eenvoudiger om verdieping te zoeken)

IBI-Benchmarking en het UPKO-rapport
 • Met het Uniform Pensioen Kostenoverzicht (UPKO) kunnen pensioenfondsen, zonder jargon, op uniforme wijze de kosten van het pensioenfonds communiceren aan deelnemers, bestuursleden en toezichtsorganen.

 • In een paar pagina’s wordt het beleid van het fonds en het resultaat weergegeven. Dat is van belang, omdat de AFM kostentransparantie mede van belang vindt vanwege de komst van het nieuwe pensioenstelsel.

 • Met het UPKO-rapport laten pensioenfondsen een goede indruk achter aan klanten omdat de benchmarking een beoordeling geeft op basis van beleid, rendement, kosten, service, complexiteit en meer. Op deze manier wordt er kwalitatieve informatie beschikbaar gesteld over hoe het pensioenfonds het doet vergeleken met andere pensioenfondsen.

 • Met als resultaat dat belanghebbenden in korte tijd inzicht krijgen in de prestaties van het pensioenfonds. Het duurt slechts 20 minuten om te lezen en een helder beeld te krijgen.
   

bottom of page