Uitvoeringskosten pensioenfondsen

In de ledenmail van de Pensioenfederatie van 5 december 2019 is opgenomen dat het benchmarken van de uitvoeringskosten ook in de Aanbevelingen is opgenomen. De fondsen worden opgeroepen de kosten van het vermogensbeheer te bekijken in relatie tot de gekozen beleggingsmix én de bijbehorende benchmarkkosten, maar ook het rendement over een langere termijn in relatie tot het bijbehorende benchmarkrendement.

Bij het vergelijken van peers zijn bij de kosten van pensioenbeheer de relevante kenmerken onder meer de verschillende serviceniveaus, het aantal regelingen en de complexiteit van de regelingen, de hoeveelheid waardeoverdrachten en de communicatiestrategie.

De Basis en de Basis Plus rapportages van IBI Benchmarking voldoen volledig aan de Aanbevelingen uitvoerings-kosten, uitgegeven door de Pensioenfederatie en onderschreven door de meerderheid van de Nederlandse pensioenfondsen.

IBI Benchmarking Basisrapportage is de basis voor elk pensioenfonds. Met deze rapportage wordt het bestuur van het pensioenfonds volledig geïnformeerd over prestaties van het fonds van zowel de vermogensbeheerskosten als de pensioenbeheerkosten.  De inspanning voor het fonds bestaat uit het inleveren van de diverse DNB staten plus het beantwoorden van een aantal vragen.

De kosten van de Basisrapportage bedragen EUR 6.500 (excl. BTW). 

IBI Benchmarking Basis Plusrapportage geeft het bestuur van het pensioenfonds een diepgaand inzicht over de prestaties van het fonds in de meest uitgebreide vorm. Bovendien worden de uitkomsten via een (kennis) sessie aan het bestuur gepresenteerd.

 

De kosten van de Basis Plus rapportage bedragen EUR 10.000 (excl. BTW). 

Basis rapportage

Basis Plus rapportage

Basisrapportage Groot .jpg
Basis+ Rapportage Groot .jpg