top of page

Benchmarking Uitvoeringskosten

IBI benchmarkt de uitvoeringskosten van Nederlandse pensioenfondsen in relatie tot risico en rendement, rekening houdend met complexiteit en Nederlandse Wet- en regelgeving én de Aanbevelingen uitvoeringskosten. 

Het bestuur kan vaststellen of verschillen in kostenhoogte bij pensioenfondsen gerechtvaardigde redenen hebben, bijvoorbeeld vanuit beleidsbeslissingen of vanwege andere redenen. Dit kan zijn een groter dan gemiddeld aandeel slapers of eenmalige projectkosten. 

Met de door IBI aangegeven aandachtsgebieden kan het bestuur de uitvoeringskosten beoordelen en optimaliseren én de effecten van de getroffen maatregelen monitoren. Uitgangspunt hierbij zijn de beleidskeuzes zoals die door het bestuur zijn gemaakt. 

 

In de afgelopen jaren hebben afnemers van onze rapportage miljoenen euro's kunnen besparen door opnieuw een gesprek aan te gaan met de dienstenverleners. 

De rapportage levert een substantiële en relevante bijdrage in de inzichtelijkheid en de communicatie van de kosten van pensioenfondsen in relatie tot de gekozen strategie. Steeds vaker zien wij deze spingrafieken ook in het jaarverslag van het deelnemende pensioenfonds verschijnen.
 

Met de rapportage wordt het bestuur van het pensioenfonds volledig geïnformeerd over prestaties van het fonds van zowel de vermogensbeheerskosten als de pensioenbeheerkosten.  

Lees hier meer over de mogelijkheden van het rapport in het KPMG Visiedocument

IBI Inhoudsopgave Rapport.png

Klik op afbeelding om uit te vergroten

bottom of page