Uitvoeringskosten pensioenfondsen

In het rapport van de AFM van 1 april 2021 en de ledenmail van de Pensioenfederatie van 5 december 2019 is opgenomen dat het benchmarken van de uitvoeringskosten ook in de Aanbevelingen is opgenomen. De fondsen worden opgeroepen de kosten van het vermogensbeheer te bekijken in relatie tot de gekozen beleggingsmix én de bijbehorende benchmarkkosten, maar ook het rendement over een langere termijn in relatie tot het bijbehorende benchmarkrendement.

Bij het vergelijken van peers zijn bij de kosten van pensioenbeheer de relevante kenmerken onder meer de verschillende serviceniveaus, het aantal regelingen en de complexiteit van de regelingen, de hoeveelheid waardeoverdrachten en de communicatiestrategie.

De rapportage van IBI Benchmarking voldoet volledig aan het rapport van de AFM en de Aanbevelingen uitvoeringskosten, uitgegeven door de Pensioenfederatie en onderschreven door de meerderheid van de Nederlandse pensioenfondsen.

Met de rapportage wordt het bestuur van het pensioenfonds volledig geïnformeerd over prestaties van het fonds van zowel de vermogensbeheerskosten als de pensioenbeheerkosten.  De inspanning voor het fonds bestaat uit het inleveren van de diverse DNB staten plus het beantwoorden van een aantal vragen.

De kosten voor deelname zijn afhankelijk van de omvang van het pensioenfonds waarbij het aantal deelnemers volgens de definitie van de Pensioenfederatie (de som van actieve deelnemers en gepensioneerden) van belang is.

Hierbij hanteren wij een minimumbedrag en een maximum bedrag.

 

Voor de kosten van uw pensioenfonds verzoeken wij contact met ons op te nemen. 

Klik op afbeelding om uit te vergroten