top of page

Unieke weergave van de uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten van de pensioenfondsen zijn direct het gevolg van het beleid zoals dit door het pensioen-fonds is bepaald. Als gevolg van deze beleidskeuzes, inzichtelijk gemaakt via unieke indices, verschillen de uitvoeringskosten per pensioenfonds. De kosten moeten in verband gebracht worden met de prestaties van het fonds. Bij vermogensbeheer is dit het behaalde rendement op korte en lange termijn. De vermogensbeheerkosten worden vergeleken met een door IBI berekende tailormade kostennorm (benchmarkkosten) die rekening houdt met de keuzes van het bestuur.

 

Ook vanwege beleidskeuzes van het bestuur (mate van service, complexiteit van de regeling) en de samenstelling van de deelnemers, verschillen de pensioenbeheerkosten per deelnemer. IBI maakt dit inzichtelijk via spingrafieken voor vermogens- en pensioenbeheer.

grafiek vermogensbeheer

spingrafiek vermogensbeheer, benchmarkkosten index

grafiek pensioenbeheer

spingrafiek - Kosten pensioenbeheer per deelnemer

Onze spingrafieken tonen de invloed van beleidskeuzes op de uitvoeringskosten. 

bottom of page