Wat kan ik met het rapport?

Op basis van de door IBI aangegeven aandachtsgebieden kan het bestuur de uitvoeringskosten optimaliseren én de effecten van de getroffen maatregelen monitoren.

 

Wij constateren dat ook toezichthoudende organen zoals de Raad van Toezicht, in toenemende mate de rapportage opvragen en zodoende inzicht krijgen in de prestatie van het pensioenfonds.

 

Ook actuarissen en accountants maken gebruik van de rapportage.

De rapportage levert een substantiële en relevante bijdrage in de inzichtelijkheid en de communicatie van de kosten van pensioenfondsen in relatie tot de gekozen strategie. In toenemende mate zien wij deze spingrafieken ook in het jaarverslag van het deelnemende pensioenfonds verschijnen.

Lees hier meer over de mogelijkheden van het rapport in het KPMG Visiedocument.