top of page

Wat kan ik met het rapport?

Het bestuur kan vaststellen of verschillen in kostenhoogte bij pensioenfondsen gerechtvaardigde redenen hebben, bijvoorbeeld vanuit beleidsbeslissingen of vanwege andere redenen. Dit kan zijn een groter dan gemiddeld aandeel slapers of eenmalige projectkosten. 

 

Met de door IBI aangegeven aandachtsgebieden kan het bestuur de uitvoeringskosten beoordelen en optimaliseren én de effecten van de getroffen maatregelen monitoren. In de afgelopen jaren hebben afnemers van onze rapportage miljoenen euro's kunnen besparen door opnieuw een gesprek aan te gaan met de dienstenverleners. 

 

De rapportage levert een substantiële en relevante bijdrage in de inzichtelijkheid en de communicatie van de kosten van pensioenfondsen in relatie tot de gekozen strategie. Steeds vaker zien wij deze spingrafieken ook in het jaarverslag van het deelnemende pensioenfonds verschijnen.

 

Wij constateren dat ook toezichthoudende organen zoals de Raad van Toezicht, in toenemende mate de rapportage opvragen en zodoende inzicht krijgen in de prestatie van het pensioenfonds.

Met behulp van het IBI Benchmarkingrapport kunnen de kosten worden verantwoord aan de deelnemers in lijn met het rapport van de AFM "Meer aandacht nodig voor de verantwoording van kosten door pensioenfondsen" van 1 april 2021.

In hetzelfde rapport wordt voorgesteld kosten ook te bespreken met het verantwoordingsorgaan en het belanghebbenden orgaan. De rapportage is hierbij een prima uitgangspunt. 

Ook actuarissen en accountants maken gebruik van de rapportage.  

Lees hier meer over de mogelijkheden van het rapport in het KPMG Visiedocument.

bottom of page