top of page

Wetgeving kostentransparantie  

rapportage Wettelijke kengetallen en toelichting op uitvoeringskosten onveranderd   

Op 30 mei j.l. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wtp. De wetgeving op het gebied van te rapporteren kengetallen voor de uitvoeringskosten is onveranderd gebleven. Deze luidt als volgt:

  • Pensioenfondsen moeten de totale kosten van vermogensbeheer in euro's en als percentage van het gemiddeld belegd vermogen rapporteren. Dit geldt eveneens voor de transactiekosten.  

  • Wat betreft de pensioenbeheerkosten moeten de kosten in euro's per deelnemer en de totale euro's gerapporteerd worden. Het aantal deelnemers is de som van aantal actieve deelnemers en gepensioneerden. 

 

Voor de toelichting op de uitvoeringskosten verwijst de AFM naar de via zelfregulering tot stand gekomen Aanbevelingen uitvoeringskosten. Met behulp van deze toelichting kunnen de deelnemers de kosten in context beoordelen. Dit houdt in: wat krijg ik, rekening houdend met beleidsbeslissingen, terug voor deze kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rendementen en service. 

Rol voor verantwoordings- en belanghebbendenorgaan   

Via het aangenomen amendement 136 krijgen het Verantwoordingsorgaan (VO) of Belanghebbendenorgaan (BO) per 1 juli 2023 meer rechten als het gaat over het wijzigen van de uitvoeringskosten. Dit betekent een zwaardere rol bij het beoordelen van de uitvoeringskosten. Bovendien wordt het VO/BO gevraagd advies te geven bij voorstellen van het bestuur die grote gevolgen hebben voor de uitvoeringskosten.​ Wij hebben hier een Special: "Wtp en Verantwoordingsorgaan of Belanghebbendenorgaan" aan gewijd. Indien u deze wenst te ontvangen klik dan hier. 

motie substantieel verlagen vermogensbeheerkosten   

Bij het behandelen van het Wtp is motie 142 ingediend en aangenomen waarbij verzocht wordt het kabinet actie te ondernemen om de vermogensbeheerkosten substantieel te verlagen.

 

Op moment van schrijven is niet bekend wat de gevolgen van deze motie zijn.   

bottom of page