top of page

WTP benchmarking

Benchmarking voor, tijdens en na de transitie 

De benchmarking Wtp is nagenoeg gelijk aan de "reguliere" benchmarking rapportage. De verschillen zijn:

 • Wtp benchmarking bestaat uit een serie van benchmarkrapportages over meerdere jaren.

  • Voorafgaand aan de transitiefase over verslagjaar 2022; dient als referentie (nulmeting).

  • Tijdens de transitie een jaarlijkse benchmarkingrapportage. Het aantal rapportages is afhankelijk van het moment waarop wordt overgestapt naar Wtp.

  • Gedurende transitie voortgang monitoren in vergelijking met andere vergelijkbare pensioenfondsen.

  • Ná afloop van de transitie een definitieve eindrapportage. 

 • In het rapport worden de mutaties in uitvoeringskosten gerubriceerd naar wijzigingen als gevolg van beleidskeuzes of naar éénmalige kosten gedurende de transitiejaren. 

 • In het eindrapport zijn deze kosten gecumuleerd vanaf de benchmarking over verslagjaar 2022 tot en met de implementatie van Wtp.

Als u meer informatie over dit Wtp-pakket wenst, neem dan contact op met Eric Veldpaus.  

bottom of page