top of page

WTP en communicatie  

nu al beginnen met communicatie uitvoeringskosten  

De AFM is van mening dat transparantie van de uitvoeringskosten het vertrouwen in de sector als geheel ten goede komt en vindt het belangrijk om nu, aan de vooravond van die transitie, extra aandacht te besteden aan de verantwoording en transparantie van kosten en het communiceren hierover naar de belanghebbenden. Dit zijn zowel interne organen als deelnemers aan het fonds.  

Uitsluitend het rapporteren van de omvang van uitvoeringskosten leidt al snel tot onjuiste conclusies. De vermogensbeheerkosten moeten in samenhang met de rendementen worden gezien. De hoge prestatie-vergoedingen die aan managers van private equity beleggingen zijn betaald over verslagjaar 2021 kunnen niet los worden gezien van hoge rendementen. Dit illustreert het belang van duidelijke communicatie van het beleid en de  uitvoeringskosten in de juiste context en in vergelijking tot de uitvoeringskosten van andere vergelijkbare fondsen en cohorten.

Ook de hoogte van pensioenbeheerkosten kan niet losgezien worden van beleidskeuzes. Een hoge servicegraad met een complexe pensioenregeling die moet worden uitgevoerd zal hogere kosten met zich meebrengen.

 

Een goede manier om de belanghebbenden te informeren is het Uniformpensioenkosten overzicht. 

goede toelichting door het bestuur belangrijk 

Voor het bestuur is het belangrijk de kosten te monitoren, te rapporteren, te verantwoorden te  toezichthoudende organen en niet op de laatste plaats aan de deelnemers. Vragen die spelen zijn:

  • Welke (beleids)besluiten zijn genomen die ervoor gezorgd hebben dat de reguliere kosten zijn veranderd?

  • Hoe verhouden de kosten zich tot de prestaties?

  • Welke kosten zijn gemaakt voor de overgang naar de Wtp?

  • Hoe verhouden die kosten zich ten opzichte van andere pensioenfondsen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric Veldpaus.

bottom of page